Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Εμπόρων Νομού Ηρακλείου

Αρχική
Καταστατικό Σελίδα 1 & 2

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Συμφωνα με τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 93/87 Π.Δ (ΦΕΚ 52 Α 16/04/87) οι εγγεγραμένοι μέλη τις Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του υπό σύσταση παραυεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Εμπόρων Νομού Ηρακλείου, συντάξαμε το Καταστατικό του συνεταιρισμού ως εξής:

 

Άρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Ο Συνεταιρισμός έχει επωνυμία ‘’Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Εμπόρων Νομού Ηρακλείου Συν.ΠΕ.’’
Έδρα του είναι ο δήμος του Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος αποτελεί το κέντρο δραστηριοτήτων του και όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκηση του.

Περισσότερα...
 
Διοικητικό Συμβούλιο
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 
Πρόεδρος  Μαθιουδάκης-Μπότης Παναγιώτης            
 
Αντιπρόεδρος Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος  
Γ.Γραμματέας Γίανναρης Νικόλαος  
Ταμίας Παρηγόρης Ιωάννης  
Μέλος Βαλούρδος Στυλιανός  
 
Εποπτικό Συμβούλιο

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Γιακατού Μαρία
Μέλος Μπαγορδάκης Κωνσταντίνος
Μέλος Ρογδάκης Γεώργιος
 
Ιστορικό Σελίδα 1

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ
    ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ
         Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΥΝ.Π.Ε
               ΟΔΟΣ 1770 ΑΡ.28 Τ.Κ 71202
                   ΤΗΛ.-
FΑΧ 2810-341563
                                                                                                                                                                                                                    Σελ.1

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Ν.Η. ΑΠΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΩΣ

ΣΗΜΕΡΩΝ.

1992-Σεμπτέμβριος:   Υποβολή αίτησης από ενδιαφερόμενους εμπόρους για
           σύσταση ¨Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού¨ στην κοινότητα
           ΜΙΛΑΤΟΥ Λασιθίου Κρήτης

Περισσότερα...