Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Εμπόρων Νομού Ηρακλείου

Αρχική Ιστορικό
Ιστορικό Σελίδα 2
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ
    ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ
         Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΥΝ.Π.Ε
               ΟΔΟΣ 1770 ΑΡ.28 Τ.Κ 71202
                   ΤΗΛ.-
FΑΧ 2810-341563

            
                                                                                                                                                                                                       Σελ.2
1998-Δεκέμβριος
:  Η περιφέρεια Κρήτης , Δ/νση Δασών Λασιθίου , μας
           Βεβαιώνει ότι η έκταση μας δεν έχει δασικό χαρακτήρα.

1999-Ιανουάριος:  Το Υπ.Γεωργίας , Γεν. Δ/νση Δασών Φυσικών Πόρων , μας
           βεβαιώνει ότι η έκταση μας δεν έχει δασικό χαρακτήρα.
         -Φεβρουάριος:  το Υπ. Γεωργίας , Δ/νση Πολιτικής Γής , μας εγκρίνει την
          κτήση γής εμβαδού 640 περίπου στρεμμάτων από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό μας
         -Ιούλιος:  Το Δ.Σ. προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση της Πολεοδομικής Μελέτης
          της έκτασης του Οικ. Συν/σμού.

2000-Απρίλιος:  Το Δ.Σ. αποφασίζει την ανάθεση της μελέτης σε ομάδα με εκπρόσωπο αυτής
           τον Αρχιτέκτονα κ. Νώντα Σαρρή.Επίσης η Περιφέρεια Κρήτης , Γεν. Δ/νση Περιφέρειας Δ/νση
           ΠΕ.ΧΩ. , εγκρίνει την χωροθέτηση Νέας Οικιστικής Καταλληλότητας της έκτασης του Οικ.
           Συν/σμού.
         -Δεκέμβριος:  Η Γ.Σ. των μελών μας εγκρίνει την εκπόνηση της Πολεοδομικής Μελέτης από την         
          ομάδα του κ.Σαρρή.

2001-Δεκέμβριος:  Ολοκληρώθηκαν οι μεταβιβάσεις με οριστικά συμβόλαια των ακινήτων των εντός
           οικισμού του Συν/σμού , τα οποία ανέρχονται σε 636.853,31 στρέμματα και παραμένουν τα
           εκτός οικισμού τα οποία είναι με προσύμφωνα ή πληρεξούσια και ανέρχονται 92.461,91
           στρέμματα.Συνολικά δηλαδή ο Συν/σμός έχει αγοράσει εντός και εκτός οικισμού
           729.315,22


2002-Ιούνιος:  Η Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου εγκρίνει την κατασκευή βιολογικού
           καθαρισμού στην περιοχή ΝΗΣΑ ΜΙΛΑΤΟΥ εντός Οικ. Συν/σμου.
         -Ιούλιος: Κατετέθη η Πολεοδομική Μελέτη προς έγκριση στη Νομαρχία Λασιθίου , Δ/νση
          Πολεοδομίας 7 Περιβάλλοντος.
         -Οκτώβριος:  Έγκριση Μελέτης μιας για οριοθέτηση ρέματος στο ανατολικό τμήμα
          του Οικ. Συν/σμου από Νομαρχία Λασιθίου , Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Υδραυλικών
          & Εγγ/κών Έργων.Επίσης μας απεστάλησαν από Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Γεν. Δ/νση Πολεοδομίας , Δ/νση
          Πολιτικού Σχεδιασμού , Τμήμα Β , εγγραφές παρατηρήσεις επί της Πολεοδομικής Μελέτης
          (διορθώσεις) ένεκα αλλαγής Πολεοδομικής Νομοθεσίας.
        -Δεκέμβριος:  Υποβολή αιτήσεως στη Νομαρχία Λασιθίου , Δ/νση Υγιεινής , για έγκριση
         διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων και περιβαλλοντικής μελέτης.

2003-Ιανουάριος:  Υποβολή στη Νομαρχία Λασιθίου των ζητηθέντων συμπληρωματικών στοιχείων
           (διορθώσεις) της κατατεθείσας Πολεοδομικής Μελέτης.
         -Φεβρουάριος: Μετά από αίτημα του Οικοδομικού Συν/σμού μας προς τον Δήμο Νεαπόλεως
           για υδροδότηση , μας βεβαίωσαν εγγράφως ότι