Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Εμπόρων Νομού Ηρακλείου

Αρχική Νέα Νέα Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης την 14/12/2016
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης την 14/12/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ¨ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.¨

Προς όλα τα μέλη του ¨Παραθεριστικού Οικοδομικού
Συνεταιρισμού Εμπόρων Ν. Ηρακλείου¨.

Ενταύθα

Κύριοι,

Καλείστε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, στην Λ. Δημοκρατίας αρ.10 την 07/12/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30.  
Επειδή, για την νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων (¾) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συνεταιρισμού, που όμως είναι δύσκολο να  επιτευχθεί κατά την ως άνω ημερομηνία,    η Γ.Σ. θα συνέλθει τελικά την επόμενη Τετάρτη 14/12/2016 , στον ίδιο τόπο και την ίδια  ώρα, οπότε οι εργασίες της, θα πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών, τα οποία θα παρευρεθούν (άρθρο 20 Καταστατικού).

Η παρουσία όλων την  14η    Δεκεμβρίου 2016 είναι επιβεβλημένη.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Απολογισμός – Πεπραγμένα  2016.
  2. Έγκριση Ισολογισμού 2015
  3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2017.

 

Αντίγραφα του Ισολογισμού 2015 και του  Προϋπολογισμού 2017 θα είναι διαθέσιμα  στα γραφεία του Συνεταιρισμού , στην Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και  στην ιστοσελίδα μας  www.poseni.gr.

 

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γ. Γραμματέας
Μαθιουδάκης –Μπότης Παναγιώτης                            Γιάνναρης Νικόλαος