Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Εμπόρων Νομού Ηρακλείου

Αρχική Νέα Νέα Πρόσκληση Γ.Σ. Έκτακτη
Πρόσκληση Γ.Σ. Έκτακτη

Ηράκλειο 22/4/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
¨ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ Ν.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.¨

Προς όλα τα μέλη του ¨Παραθεριστικού Οικοδομικού
Συνεταιρισμού Εμπόρων Ν. Ηρακλείου¨.

Ενταύθα

Κύριοι,
Καλείστε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, στην Λ. Δημοκρατίας αρ.10 την
13/5/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00μ.μ..
Επειδή, για την νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται η
παρουσία των τριών τετάρτων (¾) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών
του Συνεταιρισμού, που όμως είναι δύσκολο να επιτευχθεί κατά την ως άνω
ημερομηνία, η Γ.Σ. θα συνέλθει τελικά την επόμενη Δευτέρα 20/5/2019, στον
ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, οπότε οι εργασίες της, θα πραγματοποιηθούν
υποχρεωτικά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών, τα οποία θα παρευρεθούν
(άρθρο 20 Καταστατικού).
Η παρουσία όλων την 20 Μαΐου 2019 είναι επιβεβλημένη.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση από το Δ.Σ. για την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης και για
τις επόμενες ενέργειες του Συνεταιρισμού.

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Μαθιουδάκης –Μπότης Παναγιώτης Γιάνναρης Νικόλαος