Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Εμπόρων Νομού Ηρακλείου

Αρχική Ιστορικό
Ιστορικό Σελίδα 1

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ
    ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ
         Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΥΝ.Π.Ε
               ΟΔΟΣ 1770 ΑΡ.28 Τ.Κ 71202
                   ΤΗΛ.-
FΑΧ 2810-341563
                                                                                                                                                                                                                    Σελ.1

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Ν.Η. ΑΠΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΩΣ

ΣΗΜΕΡΩΝ.

1992-Σεμπτέμβριος:   Υποβολή αίτησης από ενδιαφερόμενους εμπόρους για
           σύσταση ¨Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού¨ στην κοινότητα
           ΜΙΛΑΤΟΥ Λασιθίου Κρήτης


1993-Φεβρουάριος:  Δημοσίευση πρόσκλησης στον τύπο (ΕΞΠΡΕΣ-ΕΣΤΙΑ-ΑΝΑΤΟΛΗ)
           για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν

        -Απρίλιος:  Εκλογή προσωρινής διοικούσας επιτροπής (Δ.Μπάκιντας-
          Ε.Κουμαντάκης-Ε.Τσαχάκη-Δ.Ζουδιανός).
        -Σεπτέμβριος:  Υποβολή προς έγκριση του καταστατικού 532 εταίρων στο
         Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για σύσταση Π.Ο.Σ.Ε.Ν.Η. στις θέσεις ¨ΝΗΣΑ¨και
         ¨ΑΓΟΡΙΣΤΗ¨της κοινότητας ΜΙΛΑΤΟΥ.Συνυποβολή πρακτικού
         Κοινοτικού Συμβουλίου ΜΙΛΑΤΟΥ με ομόφωνη απόφαση ιδρύσεως
         Οικοδομικού Συνεραιρισμού,εγκεκριμένου από Νομαρχία Λασιθίου,έκθεση
         σκοπιμότητας και οικιστικής καταλληλότητας Πολεοδομίας Λασιθίου.


1995-Ιούλιος  Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε , Γεν.Δ/νση Πολεοδομίας και Δ/νση Πολιτικού
          Σχεδιασμού,γνωμοδότησε θετικά για τη δόμηση Συν/κης Παραθεριστικής
          κατοικίας στην κοινότητα ΜΙΛΑΤΟΥ.
        -Νοέμβριος:  Επίσης η Δ/νση Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας ενέκρινε
          το καταστατικό μας.

1996-Ιανουάριος:  Η Γεν.Συν. των μελών του Π.Ο.Σ.Ε.Ν.Η. εξέλεξε το πρώτο
           Δ.Σ. (Δ.Μπάκιντας – Ε.Κουμαντάκης – Ε.Τσαχάκη – Α.Καραπιδάκης -
           Γ.Βασιλάκης) και το πρώτο Ε.Σ. (Ε.Βασιλειάδης – Ι.Φωτάκη – Α.Δουλγεράκης)
          -Μάρτιος:  Η Γεν.Συν. των μελών ενέκρινε την εγκατάσταση του Συν/μού
           σε γηπεδική έκταση 600 στρεμμάτων,την αγορά αυτών στις τοποθεσίες
           «ΝΗΣΑ» - «ΑΓΟΡΑΣΤΗ» - «ΚΛΗΜΑ» - «ΣΚΛΥΒΑΛΟΥ ΜΕΤΟΧΙ» -«ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ» -
           «ΓΩΝΙΑ» - «ΚΑΚΟ ΠΛΑΪ» και «ΚΑΜΙΝΙΑ¨.
          -ΑΠΛΡΙΛΙΟΣ:  Το Δ.Σ. του Π.Ο.Σ.Ε.Ν.Η. ανέθεσε στον Αγρονόμο Τοπογράφο
           Μηχανικό κ.Ιωάννη Κατεργιαννάκη την κτηματογράφηση της έκτασης μας.

1997-Φεβρουάριος:  Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ΓΕΝ. Δ/νση Πολεοδομίας,αποστέλλει
           γνωμοδότηση για την Γεωλογική-Γεωτεχνική καταλληλότητα της περιοχής μας.
           Η 13η  Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Κρήτης μας βεβαιώνει
           ότι δεν υπάρχουν βυζαντινά μνημεία στην περιοχή.
         -Αύγουστος:  Το ΥΠ.ΠΟ. Δ/νση Κ.Δ. Εφορία Προϊστορικών και κλασικών
          Αρχαιοτήτων μας βεβαιώνει ότι η έκταση μας βρίσκεται εκτός αρχαιολογικών
          χώρων ΜΙΛΑΤΟΥ και ΣΙΣΙΟΥ.