Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Εμπόρων Νομού Ηρακλείου

Αρχική Συμβούλιο Εποπτικό Συμβούλιο
Εποπτικό Συμβούλιο

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Γιακατού Μαρία
Μέλος Μπαγορδάκης Κωνσταντίνος
Μέλος Ρογδάκης Γεώργιος