Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Εμπόρων Νομού Ηρακλείου

Αρχική Νέα Νέα Γενική Συνεύλευση 15/06/09
Γενική Συνεύλευση 15/06/09
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμ.Πρωτ. 370 Ηράκλειο 14/05/2009ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.
Προς όλα τα μέλη του Παραθεριστικού Οικοδομικού
Συνεταιρισμού Εμπόρων Ν.Ηρακλείου.

Ενταύθα

Κυρίες και Κύριοι,
Καλείστε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στο συνεδριακό κέντρο της Παγκρήτικας Συνεταιριστικής Τράπεζας, στην οδό Λ. Ικάρου 5, την 08η Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 απογευματινή.
Επειδή, για την νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συνεταιρισμού, που όμως είναι δύσκολο να επιτευχθεί κατά την ως άνω ημερομηνία, η Γ.Σ. θα συνέλθει τελικά την επόμενη Δευτέρα 15/06/2009, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα οπότε οι εργασίες της, θα πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών, τα οποία θα παρευρεθούν(άρθρο 20 Καταστατικού).

Η παρουσία όλων την 15η Ιουνίου είναι επιβεβλημένη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία του Συνεταιρισμού.
2.Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2008.
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.
ΟΔΟς 1770 ΑΡ.28 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ 2819-341563 & 287244Ηράκλειο 14/05.2009

Κύριοι Μέτοχοι,

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο (από 20/7/2008) αποτελούμενο από τους:
1. Μαθιουδάκη-Μπότης Παναγιώτης Πρόεδρος
2.Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος Αντιπρόεδρος
3.Γιάνναρης Νικόλαος Γ.Γραμματέας
4.Παρηγόρης Ιωάννης Ταμίας
5.Βαλούρδος Στυλιανός Μέλος
σας ενημερώνει:
Α) Μετά από τηλεφωνικές επαφές που είχαμε με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και με προσωπικές επισκέψεις στο Αρμόδιο Υπουργείο στις 24/12/2008 πήραμε την γνωμοδότηση για την χορήγηση βεβαίωσης κατά την παρ.6 του άρθρου 24 του Ν.2208/97 για την οικιστική αξιοποίηση (Οικοδομικός Συνεταιρισμός) έκτασης περίπου 637,00 στρεμμάτων για την εξυπηρέτηση χρήσεων παραθεριστικής κατοικίας. Δηλαδή την θετική γνωμοδότηση (προέγκριση) για την Περιβαλλοντική μας μελέτη.
Στην συνέχεια αντιμετωπίζουμε αδικαιολόγητες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε όσον αφορά την έκδοση βεβαίωσης κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του Ν 2508/97 για την Πολεοδόμηση του Οικισμού. Δεν περιμέναμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες, γιατί μας ζητάνε να βγάλουμε εκ νέου συμπληρωματικά στοιχεία. Αυτή η βεβαίωση έπρεπε να μας είχε δοθεί από τον Ιανουάριο. Θα κάνουμε δυναμική παρέμβαση όσο πιο γρήγορα μπορούμε (μόλις συγκεντρώσουμε τα συμπληρωματικά στοιχεία) και πιστεύουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες το συντομότερο δυνατό.
το Νεοεκλεγέν Συμβούλιο διαχειρίζεται και προστατεύει την περιουσία των μελών του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να ολοκληρώσουμε το πολυετές ανεκπλήρωτο όνειρο μας.
Β) Μετά την δέσμευσή μας να ξεκαθαρίσουμε το θέμα των πληρεξουσίων, όσο αφορά τις ψηφοφορίες, στείλαμε στο δικαστικό τμήμα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε σχετική επιστολή την 24/11/2008. Στις 11/03/2009 λάβαμε απάντηση με την οποία μας λένε πως η τροποποίηση άρθρου του καταστατικού μας μπορεί να γίνει κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μελών μας με την απόλυτη πλειοψηφία του άρθρου 5 παρ.8 του Π.Δ. 93/87.
Το προαναφερθέν άρθρο αναφέρει: << Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μελών, ανεξάρτητα αν κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης ορισμένα μέλη έχουν αποχωρίσει ή αποβιώσει, εφόσον διαρκεί η διαχειριστική περίοδος.>>
Απόλυτη πλειοψηφία σημαίνει, το μισό πλέον ενός των εγγεγραμμένων Μελών.

Γ) Με εισαγγελική παραγγελία διεξάγεται ο έλεγχος των παλιών οικονομικών χρήσεων και είμαστε εν αναμονή αποφάσεως του Κυρίου Εισαγγελέα για την οποία θα σας ενημερώσουμε.

Δ) Επίσης θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε σε όσους έχουν καθυστερήσει την εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τον Συνεταιρισμό εάν είναι δυνατόν να τακτοποιήσετε αυτές έστω και εν μέρει, επειδή αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση υλοποίησης του σκοπού μας καθώς και την βλάβη των συμφερόντων των υπόλοιπων Μελών του Συνεταιρισμού.

Ε) Για την έγκαιρη ενημέρωση σας έχουμε αναρτήσει ιστοσελίδα στο internet με την διεύθυνση www.poseni.gr Για οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση είμαστε στην διάθεση σας στο γραφείου του Συνεταιρισμού ή στα τηλέφωνα 2810-341563 και 2810-287244Με τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαθιουδάκης-Μπότης Παναγίωτης Γιάνναρης Νικόλαος