Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Εμπόρων Νομού Ηρακλείου

Αρχική Νέα Νέα Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση την 11/12/2017
Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση την 11/12/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ¨ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.¨

Προς όλα τα μέλη του ¨Παραθεριστικού Οικοδομικού
Συνεταιρισμού Εμπόρων Ν. Ηρακλείου¨.

Ενταύθα

Κυρίες και Κύριοι,

Καλείστε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, στην Λ. Δημοκρατίας αρ.10 την 4/12/2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00.

Επειδή, για την νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων (¾) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συνεταιρισμού, που όμως είναι δύσκολο να  επιτευχθεί κατά την ως άνω ημερομηνία,    η Γ.Σ. θα συνέλθει τελικά την επόμενη Δευτέρα 11/12/2017 , στον ίδιο τόπο και την ίδια  ώρα, οπότε οι εργασίες της, θα πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών, τα οποία θα παρευρεθούν (άρθρο 20 Καταστατικού).

Η παρουσία όλων την  11/12/2017 είναι επιβεβλημένη.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Απολογισμός – Πεπραγμένα  2017.
  2. Έγκριση Ισολογισμού 2016.
  3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2018.
  4. Αρχαιρεσίες ( εκλογές). Α)  Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Β)  Ανάδειξη νέου Εποπτικού Συμβουλίου.

Όποιος από τους Μετόχους έχει διαθέσιμο χρόνο και επιθυμεί να προσφέρει εργασία για τον Συνεταιρισμό μπορεί να θέσει υποψηφιότητα μέχρι την 24/11/2017 με αίτησή του στο γραφείο του Συνεταιρισμού, οδός 1770 αρ.28, Ηράκλειο. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2810-341563  & 2810- 287244, ώρες 9:30 – 13:30.

Αντίγραφα του Ισολογισμού 2016 και του  Προϋπολογισμού 2018 θα είναι διαθέσιμα  στα γραφεία του Συνεταιρισμού , στην Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και  στην ιστοσελίδα μας  www.poseni.gr.             
Ηράκλειο  05/11/2017

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γ. Γραμματέας
Μαθιουδάκης –Μπότης Παναγιώτης                                Γιάνναρης Νικόλαος